Κοιλοποδία

By Ιουν 22, 2017
Rate this item
(0 votes)

Το ανάποδο της πλατυποδίας είναι η κοιλοποδία. Πρόκειται για την παρουσία υψηλής ποδικής καμάρας με πελματιαία κάμψη του πρόσθιου ποδιού

Συνήθως είναι ιδιοπαθής (αγνώστου αιτίας), μπορεί να είναι κληρονομική ή να υποκρύπτει κάποιο νευρολογικό νόσημα. Μπορεί να μην παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, συνήθως όμως προκαλεί εύκολη κόπωση, πόνο και ευαισθησία στις κεφαλές των μεταταρσίων με χαρακτηριστικό σχηματισμό τύλων (κάλων).

Για τη θεραπεία κατασκευάζουμε ειδικά ορθωτικά πέλματα, ενώ συνιστούμε κάποιες διατατικές ασκήσεις, όπως για παράδειγμα στους εκτείνοντες μύες των δακτύλων. Χειρουργική θεραπεία απαιτείται μόνο στις βαριές περιπτώσεις.

Οκτ 31, 2017
Read 499 times
 

Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης & Άκρου Ποδός

Αξιολόγηση της ισορροπίας - Ανάλυση της στάσης - Ανάλυση του βαδίσματος