Όλα για την βάδιση

Τι είναι η βάδιση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ενός σωστού βαδίσματος;

Η όρθια θέση του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από μία σειρά ταλαντώσεων του σώματος γύρω από τα πόδια που στηρίζονται στο έδαφος. Η βαρύτητα είναι η δύναμη που μας κρατάει σε επαφή με το έδαφος, τραβώντας τα πόδια μας διαρκώς προς τα κάτω. Βάδισμα είναι το είδος της μετακίνησης κατά την οποία το όρθιο κινούμενο σώμα υποστηρίζεται αρχικά από το ένα πόδι και στη συνέχεια από το άλλο.

Take Your Seat In Our Next Biggest Event About Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Creative Ads Designs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης & Άκρου Ποδός

Αξιολόγηση της ισορροπίας - Ανάλυση της στάσης - Ανάλυση του βαδίσματος